Interiör­fotografering  Helio Kungs­holmen

Code Concept

Helio Kungsholmen, fotograferat av arkitekturfotograf Mattias Hamrén.

Interiörfotografering av kontorshotell

I anslutning till DN-skrapan på Kungsholmen har Code Concept tillsammans med Helio skapat ett kreativt co-working space. Jag har fotograferat interiören till detta kontorshotell. I lokalen finns konferencerum, kontorsplatser, telefonrum, öppna ytor för möten samt en podcast-studio.

Helio Kungsholmen i Stockholm.
Mötesbord på kontorsklubb Helio Kungsholmen i Stockholm.
Arbetsplatser på kontor Helio Kungsholmen i Stockholm.
Arbetsplatser på kontor Helio Kungsholmen.
Podcast-studio i Helios kontorshotell på Kungsholmen i Stockholm.
Function Walls
Function Walls
Förskolan Solängen
Lekplats och fasad till förskolan Solängen i Huddinge, fotograferat av Mattias Hamrén.