Konst­installa­tionen  Life Aquatic

av Frida Fjellman

Life Aquatic av Frida Fjellman på Munktellbadet i Eskilstuna.
Life Aquatic av Frida Fjellman på Munktellbadet.
Life Aquatic av Frida Fjellman i Eskilstuna.
Konstinstallationen Life Aquatic av Frida Fjellman på Munktellbadet i Eskilstuna.
Närbild på konstinstallationen Life Aquatic av Frida Fjellman på Munktellbadet i Eskilstuna.
Entrén till Munktellbadet i Eskilstuna.
Närbild på konstinstallationen Life Aquatic av Frida Fjellman på Munktellbadet i Eskilstuna.
Munktellbadet i Eskilstuna, fotograferat av arkitekturfotograf Mattias Hamrén.
Swedish Match Zyn
Swedish Match Zyn
The Power of 10
The Power of 10