Projekt av  Frida Fjellman

Frida Fjellman, Life Aquatic

Fler projekt

Swedish Match Zyn
Hotell nhow i Berlin
Entrén är hjärtat i Skapaskolan. Interör designad av Wolfgang.
The Thief Hotell i Oslo
Bobergsskolan av Max Arkitekter. Landsskapsarkitektur av Cedervall Arkitekter.
Function Walls
Bifrost av Varg Arkitekter
Lekplats och fasad till förskolan Solängen i Huddinge, fotograferat av Mattias Hamrén.