Projekt av  Identity Works

Google av Identity Works. Interiörfotograf Mattias Hamrén

Fler projekt

Rosengårdsbiblioteket av Panorama Arkitekter, fotograferat av interiörfotograf Mattias Hamrén
Hotell nhow i Berlin
Förskolan Typografen i Stockholm
Bobergsskolan av Max Arkitekter. Landsskapsarkitektur av Cedervall Arkitekter.
Stadsmuseet i Stockholm. Fotograferat av arkitekturfotograf Mattias Hamrén.
Berliner Philharmoniker i Berlin
Täby simhall, fotograferat av arkitekturfotograf Mattias Hamrén