Projekt av  White arkitekter

White arkitekter, Klaraporten i Stockholm

Stock­holm Water­front Congress Center

Stockholm Waterfront Congress Center

Klaraporten

Klaraporten i Stockholm

Fler projekt

Dukade bord på Nikkei-restaurangen Videgård i Sturegallerian i Stockholm.
Produktfotografering av Solarlux glaspartier och glastak, fotograf Mattias Hamrén
Mariahallen i Helsingborg, fotograferat av arkitekturfotograf Mattias Hamrén.
Swedish Match Corner Office
Entrén är hjärtat i Skapaskolan. Interör designad av Wolfgang.
White Box Snus Store i Oslo
Sjöviksskolan i Årstadal av Max Arkitekter, fotograferad av arkitekturfotograf Mattias Hamrén.